Hanzestad Psychologen

Mijn naam is Regine Goosens ('77),  BIG-geregistreerd gz-psycholoog en lid van de LVVP.

Ik bied laagdrempelig, kortdurend hulp (BGGZ) aan volwassenen met o.a. angst- en paniekklachten, stemmingsklachten, werkgerelateerde klachten en gezondheidsklachten.

Ik werk met behulp van bewezen effectieve behandelmethodes zoals de cognitieve gedragstherapie en EMDR (traumaverwerkingstherapie).

Wacht niet te lang met het maken van een afspraak. Denk niet dat u er alleen uit moet zien te komen. Juist als u op tijd hulp inschakelt, maakt dat het herstel makkelijker.

Graag help ik u weer de grip op uw leven terug te krijgen.

BIG-nummer: 59061441225

KVK-nummer: 51327783

De praktijk is succesvol gevisiteerd op basis van de LVVP-kwaliteitscriteria.

TARIEVEN EN CONTRACTEN ZORGVERZEKERAARS

De psychologische behandeling wordt -bij juiste verwijzing door huisarts, medisch specialist of bedrijfsarts- vergoed vanuit de basis GGZ.

De kosten worden verrekend met uw verplicht eigen risico van € 385,-

Vanaf 2022 wordt gewerkt met het zorgprestatiemodel. Nadere informatie is te lezen in de patientenfolder

De praktijk declareert de voor u ingeplande tijd. Hieronder valt zowel het daadwerkelijke consult als ook administratieve tijd.

Uw gecontracteerde zorgverzekeraar betaalt de factuur aan de praktijk.

In 2024 heeft de praktijk GEEN contract met CZ, Nationale Nederlanden, Ohra en Just. Dit betekent dat u de factuur krijgt en rechtstreeks aan de praktijk betaalt. Ongeacht de polis die u heeft, is het belangrijk op voorhand bij uw zorgverzekeraar navraag te doen hoeveel u precies vergoed krijgt.

Voor een consult dat buiten het verzekeringspakket valt of voor zelf-betalers wordt in 2024 100% van het NZa-tarief gz-psycholoog gehanteerd.

Voor een vergeten afspraak of een te laat geannuleerde afspraak (minder dan 24 uur van te voren) (no-show), wordt € 75,- in rekening gebracht. Dit bedrag wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar.

 

Nza-tarief gz-psycholoog

Prestatiecode    Consulttype    Duur    Tarief

CO0562 Diagnostiek 60 € 183,44

CO0627 Behandeling 60 € 161,46

CO0692 Diagnostiek 75 € 223,48

CO0887 Behandeling 90 € 242,76

 

Voor een uitgebreide tarievenlijst zie:

AANMELDEN, CONTACT EN ACTUELE WACHTTIJD

Nieuwe behandelingen kunnen in augustus opstarten.

Voor informatie of aanmelden, kunt u een email sturen naar info@hanzestadpsychologen.nl

Vermeld in uw bericht uw naam, zorgverzekeraar en huisarts. 

Of bel naar  06 - 26 62 25 24

U kunt contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling indien u de wachttijd te lang vindt.

Voor spoedeisende zaken neem contact op met de huisarts of buiten kantooruren met de Spoedpost Huisartsen Zutphen,

tel. 085 - 079 1111

 

Praktijkadres

Rustoordlaan 10, 7211 AX Eefde

 

 

KWALITEIT, KLACHTEN EN PRIVACY

Er wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid met u omgegaan. Mocht iets niet naar wens zijn, voelt u zich dan vrij om dit met mij te bespreken. Mocht dit gesprek niet voldoende zijn geweest, dan kunt u zich wenden tot www.lvvp.info

Privacyverklaring Hanzestad Psychologen.docx

kwaliteitsstatuuthanzestadpsychologen.pdf